Конкурс українсько-литовських науково-дослідних проєктів. Deadline 04.05.2021

Шановні колеги!

З метою організації підготовки підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського проєктних пропозицій на конкурс українсько-литовських науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022‑2023 рр. повідомляємо таке.

Детальна інформація щодо конкурсу наведена за посиланням  https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-spilnih-ukrayinsko-litovskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2022-2023-roki

Прийом заявок триває до 4 травня 2021 року. Проєкти приймаються за такими пріоритетними напрямами:

  • інформаційні та нові виробничі технології (лазерні, прецизійні, механотронні, робототехнічні, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);
  • енергетика та енергоефективність;
  • екологія та раціональне природокористування;
  • науки про життя, нові технології лікування та профілактики найпоширеніших хвороб, дослідження у сфері біотехнології, біоінженерії та генетики;
  • нові речовини та матеріали;
  • пріоритетні проблеми у сфері соціальних та гуманітарних наук;
  • технології оборонного спрямування.


Для підписання та реєстрації проєктних пропозицій і супровідних документів необхідно надати до науково-дослідної частини (заст. начальника НДЧ І.А. Владимирський, к. 136 корп. 1, i.vladymyrskyi@gmail.com) такі документи:

- заповнений супровідний лист (один примірник, додаток 1);

- заповнену форму проєктної заявки з підписом і печаткою литовської сторони (скан копії допускаються) (2 примірника, додаток 2). Увага – від КПІ ім. Ігоря Сікорського заявку підписує проректор з наукової роботи Віталій Пасічник / Vice-rector for scientific work Vitalii Pasichnyk;

- лист-підтвердження від литовського партнера (один примірник, додаток 3);

- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за темою проєкту в засобах масової інформації (один примірник). Секретар комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського з розгляду можливості оприлюднення науково-технічних матеріалів – В.А. Льовін (0931818504komerc.patent@kpi.ua). Для отримання акту експертизи комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського необхідне представлення акту експертизи комісії підрозділу (додаток 4). Склади комісій підрозділів наведено у додатку 5;

- CV українською та англійською мовами українського та литовського наукових керівників проєкту.
Додаток 1 - Супровідний лист
Додаток 2 - Заявка
Додаток 3 - Лист підтвердження
Додаток 4 - Акт експертизи підрозділу
Додаток 5 - Склади комісій підрозділів