Оголошено конкурс спільних українсько-словацьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022-2023 рр. Deadline 21.06.2021

Шановні колеги!

З метою організації підготовки підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського проєктних пропозицій на конкурс українсько-словацьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022–2023 рр. повідомляємо, що з 19 квітня до 21 червня 2021 року Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки та Словацьке агентство з досліджень та розвитку оголошують конкурс спільних українсько-словацьких науково-дослідних проєктів для реалізації у 2022‑2023 рр.

Детальну інформацію щодо конкурсу наведено за посиланням https://mon.gov.ua/ua/news/ogolosheno-konkurs-spilnih-ukrayinsko-slovackih-naukovo-doslidnih-proyektiv-dlya-realizaciyi-u-2022-2023-rr

Прийом заявок триває до 21 червня 2021 року.

Проєктні пропозиції приймаються з усіх галузей досліджень та розробок із обов'язковим зазначенням пріоритетного напряму у формі заявки.

Для підписання та реєстрації проєктних пропозицій і супровідних документів необхідно надати до науково-дослідної частини (заст. начальника НДЧ І.А. Владимирський, к. 136 корп. 1, i.vladymyrskyi@gmail.com) такі документи:

- заповнений супровідний лист (один примірник, додаток 1 );

- заповнену форму проєктної заявки з підписом і печаткою словацької сторони (скан копії допускаються) (2 примірники, додаток 2). Увага – від КПІ ім. Ігоря Сікорського заявку підписує проректор з наукової роботи Віталій Пасічник / Vice-rector for scientific work Vitalii Pasichnyk;

- лист-підтвердження від словацького партнера (один примірник, додаток 3);

- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за темою проєкту в засобах масової інформації (один примірник). Секретар комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського з розгляду можливості оприлюднення науково-технічних матеріалів – В.А. Льовін (0931818504komerc.patent@kpi.ua). Для отримання акту експертизи комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського необхідне представлення акту експертизи комісії підрозділу (додаток 4). Склади комісій підрозділів наведено у додаток 5;

- CV українською та англійською мовами українського та словацького наукових керівників проєкту.