Результати міжнародного співробітництва ІЕЕ у 2019 році: ключові досягнення

У 2019 році ІЕЕ активно розвивав міжнародне співробітництво за всіма напрямами, зокрема:

1. Успішно завершено трирічний міжнародний проєкт з Університетом Південно-Східної Норвегії за програмою EURASIA: «Норвезько – Українське співробітництво з освіти, заснованої на наукових дослідженнях в сфері інноваційних, сталих та енергоефективних систем: CPEA-LT-2016/10044» (координатор проєкту – доцент кафедри електропостачання Стрелкова Г.Г.). У рамках проєкту 10-23 червня 2019 року на базі ІЕЕ вперше проведено Міжнародну освітньо-практичну літню школу «Інноваційні сталі енергетичні системи та енергоефективний розвиток» з англомовним викладанням навчальних дисциплін.

2. В ІЕЕ вперше реалізовано проєкт Німецької служби академічних обмінів (DAAD), за яким група з 15 магістрантів кафедри електропостачання у супроводі викладача Чернецької Ю.В. з метою практично-орієнтованої та новітньої освіти інженерів-електротехніків виконали навчальну програму у двох університетах прикладних наук ‑ FH Dortmund та Hochschule Hamm-Lippstadt.

3. У жовтні 2019 року стартував міжнародний проєкт з Варшавським технологічним університетом за програмою KATAMARAN «Підготовка та впровадження програми спільного навчання другого ступеня – Енергетика нового покоління (Електроенергетика нового покоління та енергетичні ринки)». Передбачається запровадження англомовної освітньої магістерської програми подвійних дипломів (координатор проєкту – доцент кафедри електропостачання Стрелков М.Т.).

4. Триває міжнародний проєкт «Транснаціональне кластерне співробітництво в галузі агро-продовольства, засноване на смарт-підході до спеціалізації в Дунайському регіоні (DANUBE S3 CLUSTER)» в рамках Дунайської транснаціональної програми (менеджер проєкту – ст. викладач кафедри ОППЦБ Пятова А.В.)

5. В 2019 році студенти та викладачі ІЕЕ продовжували активно брати участь у проєктах кредитної мобільності за програмою Еразмус+: до загальної статистики додалося 8 семестрових стипендій для студентів та 7 тижневих індивідуальних грантів для викладачів.

6. Збільшився контингент іноземних студентів, які навчаються за англомовними магістерськими програмами: ІЕЕ серед п’яти інститутів та факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського з найбільшою кількістю іноземних студентів, які навчаються за англомовними програмами підготовки. У грудні 2019 року відбулися перші захисти магістерських дисертацій іноземних студентів англійською мовою.

7. За ініціативи професора кафедри теплотехніки та енергозбереження Дешка В.І., ІЕЕ виступив співорганізатором закордонної конференції «Actual Problems of Renewable Power Engineering, Construction and Environmental Engineering» у Технологічному університеті м. Кельце (Польща). Багато викладачів ІЕЕ представили свої доповіді у збірнику матеріалів конференції.

Детальніше про міжнародне співробітництво ІЕЕ у 2019 році.