Horizon 2020: Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy investments. Deadline: 04-06-2015

Програма Горизонт 2020 за темою «Покращення привабливості інвестицій в енергетику сталого розвитку».

Horizon 2020: Driving energy innovation through large buyer groups. Deadline: 04-06-2015

Програма Горизонт 2020 за темою «Впровадження інновацій в енергетичній сфері через великі групи користувачів».

Horizon 2020: Organisational innovation to increase energy efficiency in industry. Deadline: 04-06-2015

Програма Горизонт 2020 за темою «Організаційні інновації для підвищення енергетичної ефективності в промисловості».

Horizon 2020: Consumer engagement for sustainable energy. Deadline: 04-06-2015

Програма Горизонт 2020 за темою «Участь споживачів у програмах сталого розвитку енергетики».

Horizon 2020: Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures. Deadline: 04-06-2015

Програма Горизонт 2020 за темою «Надання прав і можливостей зацікавленим сторонам для допомоги органам державної влади у визначенні та впровадженні політики сталого розвитку енергетики».

Horizon 2020: Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures. Deadline: 04-06-2015

Програма Горизонт 2020 за темою «Розширення можливостей органів державної влади щодо планування та впровадження політики сталого розвитку енергетики». 

Horizon 2020: Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation. Deadline: 04-06-2015

Програма Горизонт 2020 за темою «Підвищення енергетичної ефективності існуючих будівель за рахунок процесних та організаційних інновацій і створення ринку для глибокого оновлення». 

Horizon 2020: New ICT-based solutions for energy efficiency. Deadline: 04-06-2015

Програма Горизонт 2020 за темою «Нові рішення для підвищення енергоефективності на базі інформаційно-комунікаційних технологій».

Horizon 2020: Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment schemes and projects. Deadline: 04-06-2015

Програма Горизонт 2020 за темою «Допомога в розробці економічно обґрунтованих інвестицій в проекти сталого розвитку енергетики».

Horizon 2020: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system. Deadline: 17-06-2015

Програма Горизонт 2020 за темою «Стимулювання інноваційного потенціалу використання низьковуглецевих енергетичних систем малими та середніми підприємствами». 

Pages