Проект «CENEAST», Програма Tempus

ПРОКОПЕНКО Володимир Васильович
канд.техн.наук, доцент
tel:+38(044)4068607
fax:+38(044)4068643
Координатор проекту CENEAST
CENEAST logo

Проект «CENEAST» «Реформування програм у сфері містобудівництва на просторі Східного сусідства», що реалізується у рамках Програми Tempus є Міжрегiональним спільним проектом, пріоритети якого спрямовані на модернізацію навчальних програм.

За більш детальною інформацією звертайтесь до http://www.ceneast.com

Інформаційна картка проекту

Номер проекту: 530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR
Коротка назва проекту: CENEAST
Повна назва проекту: Реформування програм у сфері містобудівництва на просторі Східного сусідства
Тривалість проекту: 3 роки
Дата початку проекту: 15 жовтня 2012
Дата закінчення проекту: 14 жовтня 2015 
Донор: Європейський Союз
Напрям співпраці Модернізація навчальних програм
Координатор проекту (грантхолдер): 
Організація Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса
       Артурас Каклаускас   
Телефон/факс тел: 00370 5 274 5234 факс: 00 49 203 728 5966
моб.: 00370 5 274 5235
E-mail: arturas.kaklauskas@vgtu.lt
Національний координатор проекту (Україна)
       Пятова Анжела В’ячеславівна
Телефон: 406-80-19, 406-82-29
E-mаil: a.piatova@kpi.ua
Місце роботи: Кафедра ОПЦБ, ІЕЕ
Посада: Ст. викладач
Координатор (відповідальна особа від КПІ ім. Ігоря Сікорського):
      Прокопенко Володимир Васильович
Телефон: 406-85-35
E-mаil: progrek@gmail.com
Місце роботи: Кафедра ЕП, ІЕЕ
Посада: Доцент

Мета та завдання проекту:

 • Модернізувати навчальні програми бакалаврів/спеціалістів, магістрів та аспірантів новими модулями з енергетично - і екологічно-сталого, раціонального і безпечного для здоров’я містобудування в університетах Білорусі, Росії та України з метою підвищення якості та актуальності освіти в університетах країн-партнерів у відповідності до вимог ринку праці.
 • Здійснити трансфер практики Болонського процесу в галузі освіти (навчальних програм, ECTS, інноваційного навчання та інше) з університетів ЄС до університетів країн-партнерів.
 • Розробити віртуальну міжуніверситетську мережеву освітню систему (інтелектуальну бібліотеку, інтелектуальну систему навчання, інтелектуальну систему оцінки знань, доступ до електронних джерел наукової та освітньої інформації) для забезпечення співпраці між університетами ЄС і країн-партнерів в галузі освіти і наукових досліджень.
 • Сприяти підвищенню компетентності працівників університетів країн-партнерів.
 • Підготувати 240 студентів в ході реалізації пілотного проекту.

Очікувані результати:

 • Модернізація навчальних програм для бакалаврів/спеціалістів, магістрів, аспірантів у галузі містобудування у відповідності до результатів проекту та після закінчення проекту.
 • Створення модулів відповідно до практики Болонського процесу, курсів для викладачів університетів у визначеній галузі, навчальних методики і проекти навчальних програм.
 • Віртуальний міжуніверситетський мережевий освітній Центр.
 • Принаймні 240 студентів, які пройшли навчання в ході реалізації проекту, міжнародне наукове співробітництво та підтримка актуальності навчальних програм після закінчення фінансування за програмою Tempus.
 • Розповсюдження результатів проекту.

Опис проекту CENEAST

До проекту залучені 12 університетів, які будуть тісно співпрацювати як в масштабі європейському так і в масштабі країни за допомогою двох асоціацій. Відповідно до завдань проект спрямований на:

 • оновлення навчальних програм бакалаврів (спеціалістів, магістрів) та програм з аспірантурі за новими модулями (напрямами) з організації енергетично та екологічно стійкого, доступного ї здорового навколишнього середовища і забудови в вузах Білорусі, Росії та України.
 • поширення результатів практики і даних за освітою, напрацьованих в процесі роботи у м. Болонья, через єдину освітню мережу (типу Інтернет).
 • розробка віртуальної мережевої міжвузівської освітньої системи.
 • навчання персоналу університетів(як мінімум 240 студентів).

Заплановані заходи для забезпечення більш широких і конкретних цілей проекту:

 1. Управління (все, що стосується менеджменту).
 2. Модернізація програм бакалаврату, магістратури та програми з отримання наукового ступеня.
 3. Розробка та експлуатація віртуальних мережевих міжвузівських освітніх центрів.
 4. Моніторинг та звітність за результатами.
 5. Поширення результатів, завершення програм.

Зазначені заходи, включаючи зміст академічних програм, інформацію по педагогічному підходу, залученню науковців, студентів та зацікавлених сторін, очікувані результати більш детально описані далі.

1.Управління

Розділ CENEAST «управління» буде розділений на дві частини:

 • CENEAST адміністративна одиниця;
 • CENEAST група з управління та менеджменту.

CENEAST адміністративна одиниця включає координатора, фінансового менеджера та секретаря. CENEAST координатор формально є основною контактною особою з офісом Tempus та єдиний для всіх партнерів проекту.

CENEAST група з управління та менеджменту (CMG) включає координатора, фінансового менеджера, керівників (відповідальних) за комплекс робіт та координатори університетів - ​​партнерів. CMG несе відповідальність за проект в цілому, включаючи виконання плану проекту з підтримки освітньої та інноваційної діяльності, підготовці кадрів, поширенню інформації та бюджету (фінансові питання). Тому CMG має «право голосу» щодо прийняття рішення про перегляд, повноваження схвалювати або не затверджувати будь-які зміни в плані проекту, бюджет і розповсюдження.

Головою є координатор CENEAST. Координатори університетів - ​​партнерів несуть відповідальність за всі заходи в рамках університетів, таких, як розробка та реалізація програм бакалаврів /спеціалістів, магістрів/ та програм з аспірантури. Вони мають право приймати рішення з модифікації цих заходів, зміни бюджетів, але зобов'язані при цьому ставити до відома і надсилати звіти CENEAST координатору.

Керівники комплексу робіт є відповідальними за кінцевий результат, зміст і якість їх роботи.

Очікуваними результатами діяльності в цілому є: створення CENEAST адміністративної одиниці, протоколи засідань, звіти, проміжні звіти, підсумкові звіти, створення дискусійного майданчика на CENEAST website, випуск CD, резюме загальних результатів проекту.

2. Модернізація програм бакалаврату, магістратури та програми з отримання наукового ступеня

Модернізація цих освітніх програм, створення грамотного підбору досліджуваних дисциплін і розкладу занять, а також визначення форми і дисциплін для іспиту. Для обговорення будуть організовані дві зустрічі, у засіданні візьмуть участь по два представники від кожного університету - партнера (один педагог відповідатиме за програму бакалаврів  /фахівців/, інший для програми магістра та PhD програм) і по одному представнику від організації - учасника. Мета цих зустрічей - зміна програм і модулів в університетах - партнерах. А точніше, це впливатиме на модернізацію і зміцнення міждисциплінарних модулів.

Модулі, які повинні бути змінені, будуть визначені шляхом ретельної експертизи з використанням кращого світового досвіду. Крім того, партнерство буде залучати зовнішніх експертів для участі в зовнішньої консультативної раді. Ці експерти - всесвітньо відомі фахівці, менеджери і адміністратори з досвідом роботи в міністерствах освіти, міністерствах довкілля, фахівці та консультанти провідних промислових партнерів.

У ході реалізації проекту модулі 9 програм бакалаврів/спеціалістів, 5 програм магістрів та 2 PhD (в цілому 16 модулів) будуть розроблені (в тому числі, структура та рекомендації щодо навчальних матеріалів).

Теми, рекомендовані для модулів (програм) бакалаврів/спеціалістів:

 • Введення в будівництво стійкого навколишнього середовища;
 • Планування, інвестиції та розвиток архітектурного середовища;
 • Передові технології будівництва енергоефективних будівель;
 • Управління проектами в сфері будівництва та управління на будівельному майданчику;
 • Енергоаудит будівель (контроль енергоспоживання);
 • Енергоефективність в інженерних системах;
 • Стійка реконструкція та реставрація (ремонт будинків);
 • Введення в «Відновлювані джерела енергії»;
 • Будівельні матеріали для створення стійкого навколишнього середовища;
 • Географічні інформаційні систем (ГІС);
 • Інформаційне моделювання будівель (BIM);
 • Експлуатація будівель і керування будинком;
 • Введення в дисципліну «Якість навколишнього середовища , здоров'я людини і антропогенного середовища»;
 • Доступна антропогенна середа ( антропогенна -в сенсі побудована людиною);
 • Екологія антропогенного середовища;
 • Введення в дисципліну «Соціологічні методи».

Теми, рекомендовані для модулів (програм) магістрів:

 • Життєвий цикл побудованої стійкого навколишнього середовища;
 • Архітектура певних міських зон та міської дизайн;
 • Введення в «Відновлювані джерела енергії»;
 • Будівельні матеріали для побудови стійкого навколишнього середовища;
 • Географічні інформаційні системи (ГІС);
 • Інформаційне моделювання будівель (BIM);
 • Експлуатація будівель і керування будинком;
 • Введення в дисципліну «Якість навколишнього середовища , здоров'я людини і антропогенного середовища»;
 • Доступна антропогенна середа;
 • Екологія антропогенного середовища;
 • Введення в дисципліну «Соціологічні методи»;
 • Клімат, архітектура та енергозбереження;
 • Енергетична ефективність в штучному середовищі;
 • Поновлювані джерела енергії, яки застосовані до будівництва та експлуатації будівель і споруд;
 • Пасивні будинки та Sun City (сонячні батареї в будинках);
 • Будівництво енергоефективних структур в цивільному будівництві;
 • Оновлення існуючого середовища проживання людини;
 • Розвиток ринку нерухомості відповідно до принципів сталого розвитку;
 • Управління проектами та управління людськими ресурсами в штучному середовищі;
 • Стратегія управління об'єктами;
 • Передові технології в управлінні об'єктами;
 • Культурна сторона сталого розвитку економіки;
 • Малий та середній бізнес в умовах сталого розвитку;
 • Органи управління територіальним стійким розвитком;
 • Передумови для локального розвитку: підхід «знизу - вгору»;
 • Мережевий аналіз локальних систем;
 • Соціологічні методи, використовувані для сталого розвитку міст;
 • Якості середовища всередині будівель (з урахуванням комфорту для здоров'я людини);
 • Техногенні проблеми в 21 столітті.

Теми, рекомендовані для модулів (програм) PhD:

 • Теорія сталого дизайну;
 • Інновації в області побудови стійкого навколишнього середовища;
 • Інтелектуальні міста і розумне архітектурне середовище;
 • «Розумні» і біометричні системи;
 • Роль і використання Інтернету та інших віртуальних мереж у побудові стійкого навколишнього середовища.

Реконструкція програм бакалавра, магістра, докторських програм будуть включати в себе розробку модулів (за допомогою консультацій запрошених експертів з Європи) відповідно до Болонської практики, курсів для викладачів університетів у зазначеній сфері, вибір методики викладання та розробку програм проектів (у тому числі контроль якості).

Програми бакалавра та магістра будуть спрямовані на первинну підготовку фахівців для подальшої діяльності в організації учасника, а також на відстеження компетенції фахівців та їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку. В якості цільового роботодавця за умовчанням вибрані державні організації, консультативні установи, великі компанії, компанії малого та середнього бізнесу. Однак, випускники матимуть необхідну базу для проведення досліджень чи продовження навчання для отримання ступеня кандидата наук. Лекції будуть включати в себе обов'язкові і селективні курси, в деяких випадках. Попереднє тестування буде застосовуватися для того, щоб визначити конкретні курси, які є обов'язковими для конкретних студентів.

Розроблені матеріали будуть включати докладний опис програм і календарні плани курсів (протягом 2-4 курсів є обов'язковим і селективні курси залежно від модуля), і підручники з відповідних тем російською мовою.

Продукція, матеріали будуть зберігатися в on-line базі і застосовуватимуться для освітнього процесу.

3. Розробка та експлуатація віртуальних мереж Міжвузівський центр освіти

Основним завданням цієї діяльності є розвиток інноваційних віртуальних мереж міжвузівського освітнього центру для того, щоб відкрити доступ до модулів, запропонованих у рамках WP2. Крім того, цей центр буде включати і сприяння безперервному навчанню в цілому в суспільстві, роблячи традиційний навчальний матеріал доступним ззовні (до різних користувачів від студентів, вчителів - практиків і політиків). 4 основних компоненти були визначені як основні елементи центру:

 • інтелектуальна бібліотека;
 • інтелектуальні системи навчання;
 • оцінки знань студентів системою;
 • віртуальне середовище досліджень.

Розвиток центру розглядається як мета регіонального та національного пріоритетного напрямку вищої освіти, такого який сприяє розвитку міжнародних відносин, збільшенню гарантії якості, поліпшенню управління навчання та послуг для студентів, створення і поширення знань у сфері освіти, досліджень та інновацій. Після розробки віртуального мережевого міжвузівського освітнього центру будуть проведені тижневі навчальні курси для співробітників університетів і організацій – учасниць. 36 викладачів і 32 співробітника з адміністративного сектора будуть підготовлені в ході реалізації проекту (16 з них візьмуть участь у стажуванні, 16 навчатимуться віддалено).

Слід зазначити, що в ході реалізації проекту відповідно до модернізованої програми навчання 240 студентів будуть вивчати вище перераховані модулі (76 для бакалаврату, магістратури та аспірантури) на один рік.

Однією з найбільш істотних частин в розробці/реалізації проекту є оцінка компетенції (рівня) аспірантів і рівня досліджень, проведених в результаті академічних обмінів, участі у тренінгах та процесу управління. Для того, щоб виконати три циклу системи PhD модулі будуть інтегровані в усі вище описані системи (40 аспірантів навчатимуться протягом 12 місяців).

4. Моніторинг та звітність за результатами

Метою цієї діяльності є здійснення повного контролю:

 • за процесом розробки та реалізації модулів, створення віртуальної мережевої міжвузівської системи освіти;
 • за ходом експерименту і результатами в університеті і в цілому;
 • підрахунок загального числа студентів, що беруть участь в програмі, кількості викладачів і співробітників, що пройшли навчання;
 • кількість нових практик, які затверджуються університетами;
 • зворотний зв'язок студентів, викладачів, адміністративних працівників і зацікавлених сторін;
 • збір відгуків та результатів від зацікавлених сторін (кількість учнів, студентів, зайнятих);
 • рекомендації за результатами моніторингу від незалежних сторін.

Очікувані результати включають в себе звіти про внутрішній огляд CENEAST результати всіх університетів, що беруть участь; внутрішній огляду CENEAST результатів асоціацій (P13 і P14) та звіт про результати зовнішньої перевірці.

5. Поширення

Включає в себе діяльність по взаємодії між партнерами і поширення результатів проекту в цілому. Прогрес і результати проекту будуть відображені на сайті проекту, брошурі проекту та інших видах видавничої діяльності. Детальний опис наводиться в пункті E4. У ході реалізації проекту контроль якості буде робити координаційна група, слідуючи вимогам ISO 9000.

Управління буде засновано на постійній перевірці якості показників, встановлених на початку проекту і на проміжних звітах/показниках, успіхи проекту, зазначених у цьому запиті. Успіх програми бакалавра, магістра та аспіранта оцінюватиметься з використанням засобів самооцінки (у тому числі студентської оцінки), однак всі загальні внутрішні процедури, призначені для оцінки організаційної структури, також будуть застосовуватися для контролю освіти. Зовнішній консультативний комітет стежитиме за якістю модулів і їх відповідності цілям проекту.

Посилання по темі

Nike Zoom Flight Bonafide