ERASMUS+

Національний Еразмус+ Офіс в Україні :
    вул. Бастіонна, буд. 9, пов. 8, Київ, 01014, Україна
Telephone:
    +380 (44) 332 26 45
Fax:
    +380 (44) 286 66 68
E-mail: office@erasmusplus.org.ua

 

Еразмус+ - це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що охоплює освіту, професійну підготовку, молодіжну політику і спорт.

Україна є країною-партнером програми Еразмус+, тому українські вищі навчальні заклади можуть приймати участь у таких напрямах міжнародного виміру програми Еразмус+:

  •  навчальна мобільність працівників та студентів ВНЗ - проекти міжнародної кредитної мобільності на основі міжінституційних угод (колишній Еразмус);
  •  реалізація спільних магістерських програм та отримання індивідуальних стипендій (ступенева мобільність Еразмус Мундус);
  •  розвиток потенціалу вищої освіти – реформування вищої освіти (ех-Темпус);
  •  стратегічні партнерства;
  •  альянси знань;
  •  напрям Жана Моне з Європейських студій.

У всіх вищевказаних напрямах українські інституції можуть бути партнерами, а за напрямами Жан Моне і Розвиток потенціалу вищої освіти, як координаторами так і партнерами.

Щорічно з жовтня по лютий/березень тривають конкурси програми Еразмус+, деталі на сайті конкурсів: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Задля посилення обізнаності, візуальної доступності, актуальності, ефективності та впливу міжнародних компонентів програми Еразмус+ у сфері вищої освіти діє Національний Еразмус+ офіс в Україні.

 

Порядок реалізації права на академічну мобільність визначено у Постанові Кабінету міністрів України від 12.08.2015 р. №579, згідно якої кредитна мобільність – це навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть визнані у вищому навчальному закладі постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним.

У рамках проектів з кредитної мобільності за програмою Еразмус+ передбачаються стипендії для навчання та наукового стажування студентів і аспірантів, викладацької діяльності та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і адміністративних працівників університету.

Кредитна мобільність для студентів за програмою Еразмус+ - це короткострокове навчання (переважно протягом 1 семестру) студентів усіх освітніх рівнів (окрім бакалаврів першого року навчання) за попередньо визначеними курсами з отриманням кредитів в університетах країн-членів Програми Еразмус+ із обов’язковим визнанням результатів навчання.

Викладання для науково-педагогічних працівників - це короткостроковий професійний обмін між університетами-партнерами за проектом з кредитної мобільності терміном від 5 днів до 2 місяців.

Інформація про діючі проекти кредитної мобільності Еразмус+ та кінцеві терміни подання документів для конкурсного відбору учасників програми публікується на сайті Відділу академічної мобільності КПІ ім. Ігоря Сікорського

Університети-партнери, що співпрацювали з Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського з метою академічного обміну студентів і/або співробітників в рамках програми Еразмус+ (кредитна мобільність):

Жешувський політехнічний університет, Польща
Факультет інженерної екології та архітектури 

Предметна область:
0712-Технології захисту довкілля (2016 рік)

Політехнічний університет Валенсії, Іспанія
Школа промислової інженерії 

Предметні області:
0713-Електротехніка та енергетика (2016 рік) 0712-Технології захисту довкілля (2016 рік)

Міланська політехніка, Італія 

Предметна область:
0713-Електротехніка та енергетика (2016 рік)

Близькосхідний технічний університет, Туреччина

Предметна область:
0712-Технології захисту довкілля (2016 рік)

Університет м. Люксембург, Королівство Люксембург
Факультет науки, технологій і комунікацій 

Предметна область:
0713-Електротехніка та енергетика (2017 рік)