EUROEAST

Координатор проекту: Демиденко Ольга Павлівна:
    проспект Перемоги, 37, корпус 7, офіс 613, Київ, 03056, Україна
Telephone:
    +380 (44) 406 83 57
E-mail: fortune2011@ukr.net

 

EUROEAST – проект з академічної мобільності для студентів, аспірантів, викладачів, які бажають навчатися, проводити дослідження або стажуватися в університетах країн Європейського Союзу та країн СНД.

 

Перелік документів, які кандидати повинні підготувати:

 1. Заява на ім'я голови конкурсної комісії із проханням розглянути кандидатуру на засіданні конкурсної комісії.

 2. Угода про навчання за Болонським процесом та договір про отримання стипендії за проектом EUROEAST http://www.euroeast.polito.it/grantees_area/before_the_start_of_the_mobility.

 3. Витяг з протоколу засідання кафедри факультету/інституту про рекомендацію кандидатури конкурсної комісії із зазначенням програми навчання і назви приймаючого університету (не більше двох програм).

 4. Копія закордонного паспорта.

 5. CV (згідно стандарту ЄС – http://www.euroeast.polito.it/applications).

 6. Motivation letter.

 7. Завірена адміністрацією факультету/інституту копія навчальної картки студента із зазначенням середнього академічного балу.

 8. Документ про отримання освітньо-кваліфікаційного рівня – диплом бакалавра з додатком (для студентів 5 курсу).

 9. Документ, який підтверджує, що претендент є студентом (довідка з деканату, як для оформлення закордонного паспорта, але у графі призначення довідки потрібно зазначити «Для академічного обміну за програмою EUROEAST Erasmus Mundus для пред'явлення в університеті ______ (країна)»).

 10. Сертифікат про знання іноземної мови (TOEFL, IELTS, FCE або PET). Якщо сертифіката поки що немає, то можна написати заяву, про те, що сертифікат буде незабаром отриманий (приклад заяви Statement of Commitment Application див. на сайті http://www.euroeast.polito.it/applications). Також можна оформити сертифікат НТУУ «КПІ» про знання мови (у свого викладача іноземної мови)

 11. Рекомендаційний лист від викладача (бажано від декана або заст.декана) англійською мовою.

 12. Інші документи, що підтверджують творчі досягнення претендента в науковій роботі, участь у міжнародних, всеукраїнських олімпіадах і конференціях, участь у громадському, спортивному, культурному житті університету.

 

Кожен документ, в якому інформація надана українською мовою, потрібно перевести на ту іноземну мову, якою буде відбуватись навчання, і завірити правильність перекладу документу в бюро перекладів.
 

EUROEAST stories

Nike Shoes online