SIU ‑ Eurasia Programme

Norwegian Centre for International Cooperation in Education:
    P.O.Box 1093, N-5809, Bergen, N-5809, Norway
Telephone:
    (+47) 55 30 38 00
E-mail: post@siu.no

Норвезький центр міжнародного співробітництва в галузі освіти (SIU) - це норвезьке державне агентство, що сприяє розвитку міжнародного співробітництва на всіх рівнях освіти. SIU розташований в місті Берген, Норвегія.

SIU є інформаційною та сервісною організацією, місія якої просування і сприяння співробітництву, стандартизації, академічній мобільності і подоланню культурних бар'єрів для спілкування і обміну досвідом в освітній сфері на міжнародному рівні. На центр покладено важливе завдання координації національних заходів відповідно до офіційної норвезької політики в області інтернаціоналізації.

Однією з програм SIU для глобального співробітництва є Програма Євразія, що підтримує проекти співпраці між установами в Норвегії та Україні, Молдові, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Казахстані, Киргизстані і Таджикистані.

Загальною метою Програми Євразія є сприяння оновленню та інтернаціоналізації вищої освіти в країнах-партнерах. Програма на 100% фінансується норвезьким урядом, досягнення основної мети Програми передбачається за рахунок:

  •  розвитку міцного і довгострокового інституційного партнерства шляхом академічного співробітництва між вищими навчальними закладами в Норвегії і країнах-партнерах;
  •  регіонального співробітництва між вищими навчальними закладами в країнах-партнерах;
  •  розроблення та впровадження курсів, навчальних програм і освітніх ступенів, що розглядаються як найбільш затребувані для країн-партнерів, зокрема, відповідно до вимог ринку праці;
  •  більш заснованої на дослідженнях і міжнародно орієнтованої освіти в навчальних закладах країн-партнерів, забезпечення високого рівня студентської активності;
  •  поліпшення зв'язку між вищою освітою і державним та приватним секторами в країнах-партнерах;
  •  вдосконалення управління університетами, включаючи здійснення реформ, пов'язаних з Болонським процесом;
  •  більшої обізнаності, інтересу і знання про країни-партнери у вищих навчальних закладах Норвегії;
  •  підвищення академічної мобільності студентів і викладачів між країнами-партнерами і Норвегією.

Додаткову інформацію про Програму Євразія можна знайти за посиланням

Nike edition